สวัสดี

ดีใจ ที่เราได้ดี มรรคผล
เกิดเป็นคน ไม่เสียเที่ยวที่เกิด
สร้างบารมี ได้ธรรม ยิ่งใหญ่
เห็นแจ้ง เข้าใจ เส้นทางมรรคผล
เราทำได้ เป็นแล้ว บุญของเรา
สุขใจ ปลื้มใจ สิ่งที่เราได้

กำลังใจแกร่งกล้า ไม่กลัวมาร
ทุกรูปแบบ ทุกเหตุ ที่มารมา
เข้าใจ รู้แจ้ง เส้นทางแห่งมาร
วางใจเฉยนิ่ง ไม่หลงบ่วงมาร
ชนะใจตัวเอง เบิกบานใจ
ด้วยรู้แจ้งแห่งธรรม ธรรมชาติ

ศรัทธา ความเข้าใจ การยอมรับ
เป็นสมบัติ ของพระโสดาบัน
ปลื้มปีติ ได้พบ หนทางสุข
ได้รู้เห็น เส้นทาง ความพ้นทุกข์
ใจน้อมรับ ปลื้มใจ แนวทางเดิน
ได้พบแสงสว่าง ชีวิตเรา

เฉยเฉย ดูมันไป ใจสบาย
ใสใส ใจแกร่ง สงบเบิกบาน
กำลังใจ หนักแน่น แรงมั่นคง
ไม่หลง ไปในทาง แห่งตัณหา
เห็นเกิดขึ้น เป็นมา แล้วดับไป
เป็นธรรมความจริง แห่งธรรมชาติ

ทุกคน ต้องโดนตำหนินินทา
ทำดียังโดนติ ทำใจไว้
เป็นสมบัติ ของคน บนโลกนี้
ห้ามไม่ได้ ไม่หยุดคนนินทา
ติมา ยิ้มรับได้ ไม่เป็นไร
ธรรมดาคน ต้องติอยู่แล้ว
วางใจให้นิ่ง อย่าสั่นหวั่นไหว

คำชมเป็นของหวาน ชวนหลงใหล
หวานหู สุขใจ ในคำยกย่อง
ยกยอให้หลงใหล ติดบ่วงมาร
เป็นกิเลสเงียบ อันน่าพึงกลัว
ติดง่ายถอนยาก ล้างออกลำบาก
เตรียมใจหนักแน่น ตั้งรับมารมา

สุข สักแต่ว่าสุข ทำใจเฉย
ทุกข์ สักแต่ว่าทุกข์ ใจเฉยเฉย
หยุดดิ้นรน ขวนขวายทิ้งกังวล
สิ่งดีเราพอ พอแล้วตัณหา
สิ่งร้ายเรายอมรับ ไตรลักษณ์นำ
ร้ายมาทำให้นิ่ง เย็นแล้วดับ

หน้า

Subscribe to RSS - สวัสดี