๗ - นินทา

ทุกคน ต้องโดนตำหนินินทา
ทำดียังโดนติ ทำใจไว้
เป็นสมบัติ ของคน บนโลกนี้
ห้ามไม่ได้ ไม่หยุดคนนินทา
ติมา ยิ้มรับได้ ไม่เป็นไร
ธรรมดาคน ต้องติอยู่แล้ว
วางใจให้นิ่ง อย่าสั่นหวั่นไหว
มั่นคงไว้ เชิญติตามสบาย
เราได้ยิน สักแต่ว่าได้ยิน
หนักแน่น แกร่ง ไม่ทุกข์ใจสบาย