๑๒ - ปลื้มใจ

ดีใจ ที่เราได้ดี มรรคผล
เกิดเป็นคน ไม่เสียเที่ยวที่เกิด
สร้างบารมี ได้ธรรม ยิ่งใหญ่
เห็นแจ้ง เข้าใจ เส้นทางมรรคผล
เราทำได้ เป็นแล้ว บุญของเรา
สุขใจ ปลื้มใจ สิ่งที่เราได้
ขอบคุณ ในองค์ธรรม พระผู้มี
ชี้ให้เห็น ให้เข้าใจ ทางมรรค
ปฏิบัติ ทางตรง มุ่งมรรคผล
คิดถึงผล ได้เป็นแล้ว ปลื้มใจ