๕ - ถูกทาง

สุข สักแต่ว่าสุข ทำใจเฉย
ทุกข์ สักแต่ว่าทุกข์ ใจเฉยเฉย
หยุดดิ้นรน ขวนขวายทิ้งกังวล
สิ่งดีเราพอ พอแล้วตัณหา
สิ่งร้ายเรายอมรับ ไตรลักษณ์นำ
ร้ายมาทำให้นิ่ง เย็นแล้วดับ
เหตุร้ายกลายเป็นดี เพราะรู้ธรรม
สิ่งดีพาให้หลง โง่หลงทาง
วังวนในชีวิต เพราะมองผิด
ทุกข์เป็นธรรมแท้ สุขเป็นกิเลส