๖ - สรรเสริญ

คำชมเป็นของหวาน ชวนหลงใหล
หวานหู สุขใจ ในคำยกย่อง
ยกยอให้หลงใหล ติดบ่วงมาร
เป็นกิเลสเงียบ อันน่าพึงกลัว
ติดง่ายถอนยาก ล้างออกลำบาก
เตรียมใจหนักแน่น ตั้งรับมารมา
บ่วงมารแอบซ่อนมา ในคำชม
อย่าหลงกล บ่วงมารจักคล้องคอ
ลากจูง เราไป ขาดเสรีภาพ
เหมือนลากจูงควาย เดินตามตูดมาร