พิธี

แบบย่อ

  • ปล่อยปลาตามกำลัง
  • ใส่บาตรพระ ๙ รูป
  • ถวายสังฆทาน ไตรจีวร (ไม่ต้องบาตร) และพระพุทธรูป ๙ นิ้ว ๑ องค์

คำอุทิศส่วนกุศล

Topic: 

การบวงสรวงพระที่บ้านด้วยตนเอง

ของที่ใช้ในการบวงสรวง
  1. บายศรีพรหม 1 ชุด
  2. บายศรีเทพ 1 ชุด
  3. ผลไม้ 5 อย่าง 1 ถาด
  4. ขนม 1 ถาด พร้อมปิดทอง 3 แผ่น หรือ 5 แผ่น อย่างละ 32 ชิ้น
Topic: 

การบวงสรวงขอขมาในกรณีที่พระบนหิ้งพระที่บ้านตกหล่น
ในกรณีที่พระบนหิ้งพระที่บ้าน หรือที่ที่ทำงานเกิดพัง แล้วทำให้พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ แตกหัก

Subscribe to RSS - พิธี