การบวงสรวงขอขมาในกรณีที่พระพุทธรูปหล่นจากหิ้ง

การบวงสรวงขอขมาในกรณีที่พระบนหิ้งพระที่บ้านตกหล่น
ในกรณีที่พระบนหิ้งพระที่บ้าน หรือที่ที่ทำงานเกิดพัง แล้วทำให้พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ แตกหัก
ให้ดำเนินการต่อองค์พระให้สมบูรณ์ มากที่สุด องค์พระที่ต่อแล้ว เมื่อทำการบ่วงสรวงเสร็จแล้ว ห้ามทิ้งโดยเด็ดขาด ให้เก็บไว้บูชา
หรือถ้าไม่ต้องการเก็บไว้ ให้เก็บไว้ภายในองค์พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ โดยฝั่งหรือเก็บไว้ภายในองค์พระ

ของที่ใช้การบ่วงสรวงขอขมาในกรณีที่พระบนหิ้งพระที่บ้านตกหล่น

  • บายศรีพรหม 1 ชุด
  • บายศรีเทพ 2 ชุด
  • ผลไม้ 5 อย่าง 2 ถาด
  • ขนม 1 ถาด พร้อมปิดทอง 3 แผ่น หรือ 5 แผ่น อย่างละ 32 ชิ้น
  • มะพร้าวอ่อน เปิดเป็นสามเหลี่ยม พร้อมปิดทอง จำนวน 4 ลูก
  • ถั่วราชมาศ 1 ถ้วย พร้อมปิดทอง 3 แผ่น หรือ 5 แผ่น 1 ถ้วย
  • จุดธูป 16 ดอก

ให้ขอขมาลาโทษต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พรหม เทพ เทวา องค์อินทร์ ท้าวมหาราชทั้ง 4 และบริวารผู้ทรงเกียรติ
ขอขมาลาโทษ ที่เราได้ปล่อยปละละเลย ที่ไม่สามารถดูแลทำให้สิ่งทั้งหลายมีความบกพร่อง ความเสียหาย
ขอให้สิ่งที่เราทำผิดพลาด ทั้งหลายทั้งปวงนี้ จงเป็นผลดีต่อ เพื่อเป็นข้อสติเตือนใจ ให้เราเข้าถึงพระนิพพาน