การบวงสรวงพระที่บ้าน

การบวงสรวงพระที่บ้านด้วยตนเอง

ของที่ใช้ในการบวงสรวง
 1. บายศรีพรหม 1 ชุด
 2. บายศรีเทพ 1 ชุด
 3. ผลไม้ 5 อย่าง 1 ถาด
 4. ขนม 1 ถาด พร้อมปิดทอง 3 แผ่น หรือ 5 แผ่น อย่างละ 32 ชิ้น
 5. มะพร้าวอ่อน 2 ลูก เปิดเป็นสามเหลี่ยม พร้อมปิดทอง 2 ลูก
 6. ถั่วราชมาศ 1 ถ้วย พร้อมปิดทอง 3 แผ่น หรือ 5 แผ่น 1 ถ้วย
 7. ขันน้ำมนต์ + ใส่ทอง 32 แผ่น
 8. เทียนน้ำมนต์
 9. ธูป 16 ดอก
 10. หมากพลู สำหรับบูชาอาจารย์
 11. บทสวดอัญเชิญเทวดา
เวลาที่จะบวงสรวง
การบวงสรวงให้กระทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ช่วงเวลา ประมาณ 9.00 น
การทำน้ำพุทธมนตร์
เวลาทำน้ำพุทธมนต์ ให้น้อมจิตรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขออนุญาตทำน้ำพุทธมนต์ ขอให้น้ำพุทธมนตร์นี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ ดังใจปรารถนา

อาจารย์ ประเสริฐ ให้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ บ้านอาจารย์

Topic: