๘ - ชนะมาร

ใจสู้ไม่กลัว รับได้ไม่ถอย
มาแบบไหน ทุกสภาพ ไม่กลัว
รับได้ทุกรูปแบบ ภัยมารมา
เหนื่อยลำบาก ไม่ถอยแม้ก้าวเดียว
ใจมั่นยอมรับ วางได้ มารถอย
แม้ใจฝ่อ ถอดใจ เป็นแพ้มาร
อ่อนไหว ใจสั่น กลัว ไม่อยากเจอ
หนีหน้า หลบ หดหู่ สู้ไม่เป็น
ใจอ่อนแอ พ่ายแพ้ ต่อหมู่มาร
มารชนะ เราแพ้ เสียดายเกิด