๒ - ต้องมากดี

ลดละที่ปาก ผลได้ปากเสีย
ละวางที่ใจ ผลได้ใจผ่อง
ความดี ทำให้มาก เป็นทุนไว้
มุ่งดี ต้องมีแรง กำลังใจ
แรงน้อย เหมือนหมดแรงไปดียาก
น้ำน้อย ไฟไม่ดับ ยังมีภัย
ข้าวน้อย ไม่แก้หิว ท้องยังแสบ
บุญน้อย ไม่พอใช้ ยังลำบาก
บุญมาก ได้ไปดี พบทางสุข
พรหมวิหาร ต้องมาก มรรคผลเกิด