๑ - ถวายตัว

ร่างกาย ชีวิต มอบให้ท่านแล้ว
เหลือไว้เพียงดวงจิต และหน้าที่
เจ็บป่วยขัดข้อง มีท่านดูแล
ยกให้แล้ว เราหมดยึดผูกพัน
ร่างกาย ชีวิต ไม่ใช่ของฉัน
อาศัยกายท่าน สร้างบารมี
หน้าที่สืบต่อ พระศาสนา
หนทางยากลำบาก มิได้หวั่น
สร้างจิตให้ถึง ซึ่งอริยะ
ชัยชนะถึงฝั่ง เราไม่เกิด