บันทึก

วัดศรีชุม
พวกเราไป (นิพพาน) ด้วยกัน

ชาวสุโขทัย เชียงแสน พุกาม ท่านพ่ออูคานดี

อนุสาวรีย์ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุข ภายใต้ร่มเงาแห่งผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ธรรมะหลวงพ่อโต วัดเกศไชโย

แสงสว่าง สามารถไล่ความมืดให้หายไปได้ฉันใด
ความรู้แจ้งแห่งธรรม สามารถไล่ความมัวหมองออกจากจิตได้ฉันนั้น

โอวาทปาฏิโมกข์
การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้เต็มกำลัง

Subscribe to RSS - บันทึก