งานกฐินวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๐

ธรรมะหลวงพ่อโต วัดเกศไชโย

แสงสว่าง สามารถไล่ความมืดให้หายไปได้ฉันใด
ความรู้แจ้งแห่งธรรม สามารถไล่ความมัวหมองออกจากจิตได้ฉันนั้น

โอวาทปาฏิโมกข์
การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้เต็มกำลัง
การทำจิตให้ขาวรอบ
นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ธรรมะหลวงพ่อพระพุทธชินราช

สักแต่ว่า