ทำบุญ

แจ้งข่าวงานบุญของอาจารย์ฯ
มี ๒ งานดังนี้

 • ร่วมซ่อมอุโบสถ วัดหงส์รัตนาราม ถวายโคมไฟประดับเพดาน
  งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 • ร่วมสร้างพระพุทธมารดา ปางประสูติ ถวายวัดทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี
  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สามารถร่วมบุญกับอาจารย์ได้โดยตรงครับ
ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านขอเชิญร่วมบุญบูรณะกำแพงแก้ว วัดมหาโพธิ์ มหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย
มีรายละเอียดดังนี้

 1. กำแพงแก้วชั้นนอก 142 ฃ่อง ช่องละ 5,000 เหรียญสหรัฐ
 2. กำแพงแก้วหินทรายแกะสลักชั้นใน 436 ตารางฟุต ตารางฟุตละ 500 เหรียญสหรัฐ
 3. กำแพงศิลาแลงสลักพุทธประวัติ 70 บาน บานละ 2,600 เหรียญสหรัฐ

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,111,000 เหรียญสหรัฐ

งานเพิ่มเติมจากการไปพุทธคยา

 • โคมไฟรั้ว ๒๐๐ ชุด ซื้อจากไทย
 • ประตูเลื่อนและรั้ว บริเวณที่ตั้งกระถางธูปและที่จุดโคมไฟ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ขององค์เจดีย์ ทาง MAIN TEMPLE ดำเนินการเอง
Subscribe to RSS - ทำบุญ