๑๖. ควบคุม

กรรม กำหนดเส้นทางให้เราเดิน
อย่าหลงให้กิเลสกำหนดให้เราเดิน
กรรมกำหนดทางเดินก็จริง แต่เราเดินด้วยมรรค
กรรมกำหนดว่า ต้องอยู่ในสภาพนั้น สิ่งแวดล้อมอย่างนั้น
เรายอมรับการกำหนดนั้น จะชอบไม่ชอบ เลือกไม่ได้
เราต้องอยู่ในสภาพนั้นให้ได้ แม้สุขหรือทุกข์ก็ต้องอยู่
อยู่ด้วยองค์มรรค จนสิ้นสุดแห่งการกำหนดของกรรม
จะไม่อยู่ใต้การควบคุมของกิเลส ไม่ยอมรับกิเลสนำทาง
เราจะควบคุมกิเลสให้เชื่องเชื่อง ให้กิเลสอยู่ด้านหลังเรา
กิเลสห้ามนำหน้า อยู่เสมอตัวเราก็ไม่เอา
สุขทุกข์เราควบคุม ชอบไม่ชอบคุมด้วย
องค์มรรคเป็นกลไก แห่งการควบคุมกิเลส
ใช้องค์มรรคให้เป็นประโยชน์ สักแต่รู้ไม่พอ ต้องปฏิบัติ
มรรคคุมกิเลสได้ดี ไตรลักษณ์ พรหมวิหาร เข้ามาร่วมช่วย
หลายแรง แข็งขัน กิเลสย่อมสู้ไม่ได้
สำคัญอย่าเผลอ กิเลส ชอบแสดงตอนเราเผลอ
ตั้งสติอยู่เบื้องหน้าให้ดี เผลอบ้าง แต่อย่าหลุดบ่อย
ชีวิต ดำเนินไปด้วยคุณธรรม เรียนรู้ เข้าใจ จิตสงบ
สิ่งกระทบ เป็นข้อทดสอบตัวเรา เรามีมรรค หรือมีกิเลส
รู้ได้ ผิดพลาด รีบแก้ไข เราต้องมีสำนึกที่ดี
คนที่เจริญมรรค มักเป็นคนมีสำนึกที่ดี
คนไม่มีสำนึก หรือมีสำนึกที่เลว เป็นคนขาดมรรค มีแต่กิเลส
มัวหมองในชีวิต หรือแจ่มใส ในทางเดินเรา
ดูรู้ได้จากตัวเรา เมื่อเรากระทบเหตุต่างต่าง
หนทางที่เราต้องเดิน ตามกฎแห่งกรรม เราควบคุมได้
ควบคุมจิตเรา อย่าลื่นไหลไปตามกิเลสชักนำ
อย่าเชื่อกิเลส อย่าหลงใหล อย่าชื่นชม อย่ายินดี
กิเลสเป็นภัยสร้างหายนะ ไม่รู้จบ ทุกชาติต้องเจอมัน
สร้างความลำบากแก่เราอย่างสาหัส
มาถึงชาตินี้ เราได้เห็นตัวกิเลสแล้ว เราจะควบคุมมัน
เหตุทำให้โกรธ เราจะควบคุมโกรธ ไม่ให้แสดง
ขัดเคืองบ้าง รุ่มร้อนบ้าง ปล่อยมันไป คุมใจให้เย็น
เหตุอยาก ก็เช่นกัน คุมได้เหมือนกับคุมโกรธ
มรรค พรหมวิหาร ไตรลักษณ์ ประสานเป็นกำลัง
ควบคุมสิ่งร้าย ไม่ให้บานปลาย คุมใจให้สดใส
เมื่อมีโกรธ ให้หลบหน้า อย่าปะทะ หยุดพูดแล้วเดินหนี
ทำใจยกให้ แล้วยิ้มไว้ อะไรเกิดช่างมัน เรายอมรับ
แม้อยากได้จนใจสั่น เอาขยะตั้งไว้ ความอยากหลบหน้า
ดีแค่ไหน ก็เป็นขยะ เป็นปัญหา ขยะมา ความอยากไป
ตัวหลงก็อ่อนแรง ความจริงปรากฏ เห็นไม่เที่ยง เสื่อมสลาย
เหตุการณ์ร้าย สภาพไม่พอดี มักทำให้อารมณ์เครียด
ความไม่ชอบใจ เสียใจ ผิดหวัง เป็นอารมณ์เครียดด้านลบ
เป็นข้อทดสอบ อย่างดี ที่เราต้องแก้จิต ให้หายเครียด
ธรรมต่าง ๆ นำมาใช้ คลายเครียด แก้จิตเสีย ของเราให้ดี เราต้องชนะ
ทั้ง ๆ ที่อยู่ในสภาพทุกข์ ทำอารมณ์ให้ได้เฉย ๆ ไม่เครียด
เราจะได้มรรคผล ก็อยู่ในสภาพแห่งทุกข์นี้ เรียนรู้ ยอมรับ ปล่อยวาง
ทุกข์มีหลายด้าน หลายรูปแบบ จงทำใจให้ได้ทุกแบบ
ความป่วย ยากจน ผิดหวัง มักทำให้จิตเศร้า มัวหมองง่าย
ตั้งสติให้ดี ดูมันไป ควบคุมใจให้หนักแน่น ปลงให้มาก ๆ
อย่าทำใจเสาะ อ่อนแอ พ่ายแพ้แก่สิ่งเลวร้าย
ตั้งหลักยืนหยัดให้ดี หล่อเลี้ยงจิตให้มั่นคง สู้ไว้ ไม่กลัว
อะไรจะเกิด อะไรจะเป็นอะไร เราสู้ เราไม่กลัว ไม่ยอมแพ้
สุขทุกข์ เราคุมได้ รู้เห็นธรรมชาติ ทุกสิ่งเป็นธรรมดา
ควบคุมได้แล้ว ใจสุขสงบ เรากำหนดการเดินได้
กิเลสค่อยค่อยพ่ายแพ้ อ่อนแรงไปเอง
กิเลส ไม่สามารถจูงเราได้อีก เราเป็นอิสระ เราเป็นไท
ชาติหน้าเราก็ไม่มี ลากันที เจ้ากิเลส