Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

นัดหมายไหว้อาจารย์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
(จัดดอกไม้วัดหงส์รัตนารามเย็นวันที่ ๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

ขอเชิญร่วมงานถวายพระในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
ที่วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ ธนบุรี
เวลา ๘.๐๐ น.

  • วัดสุวรรณมงคล บ้านคันธาร์ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
    - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว พระอัครสาวก ๑ คู่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เชิงเทียน และแจกัน ๑ คู่
  • วัดชัยสวาสดิ์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕-๑๐ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว
  • วัดเดื่อศรีสมพร หมู่ ๗ บ้านศรีสว่าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว

กำหนดการปล่อยปลาเดือนธันวาคม ๒๕๕๒
วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
ท่าน้ำรถไฟศิริราช

ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 1 รูป ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น
จึงเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกๆท่าน ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนบูรณะหลังคาโบสถ์ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
จึงเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ ท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 19.00 น. ณ วิหารวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
โดยมีอาจารย์ ประเสริฐ อุณหวัฒนางกูร เป็นเจ้าภาพ
จึงขอเรียนเชิญทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
วันนี้ เวลา 11.00 น. อาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวงเทพไม้ธาโร ที่ชัยเจริญราชพฤกษ์
หลังทำพิธีแล้วอาจารย์ได้บอกว่า
ท่านเทพที่ดูแลไม้กล่าวว่า "ดีใจที่ได้พบท่าน (หมายถึงอาจารย์) และได้มา ทำพิธีต้อนรับอันสมเกียรติ"
อาจารย์ได้กล่าวอีกว่า "ท่านเทพฯได้กล่าวถึงแนวทางที่ท่านเองได้ปฎิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของอาจารย์ คือ เมตตาและกรุณา แต่ท่านกล่าวเป็นคำโบราณ คือ ดีต่อกัน ซึ่งหมายถึง เมตตา และเอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งหมายถึง กรุณา ท่านเทพฯดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของท่าน และดีใจที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของท่าน"

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS