ถวายพระเดือนธันวาคม ๒๕๕๒

ขอเชิญร่วมงานถวายพระในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
ที่วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ ธนบุรี
เวลา ๘.๐๐ น.

 • วัดสุวรรณมงคล บ้านคันธาร์ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว พระอัครสาวก ๑ คู่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เชิงเทียน และแจกัน ๑ คู่
 • วัดชัยสวาสดิ์ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕-๑๐ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
  - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว
 • วัดเดื่อศรีสมพร หมู่ ๗ บ้านศรีสว่าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
  - องค์ปฐม ๕๐ นิ้ว
 • วัดอัมพวัน บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
  - องค์ปฐม ๔๐ นิ้ว
 • สำนักสงฆ์พระพุทธบาทภูรวย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  - องค์ปฐม ๔๐ นิ้ว
 • วัดปากช่องวนาราม บ้านนาจาน ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
  - พระพุทธปฏิมา ๓๐ นิ้ว
 • วัดหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
  - พระพุทธปฏิมา ๓๐ นิ้ว
 • วัดหนองโสน ต.ห้วยแกลง อ.ห้วยแกลง จ.นครราชสีมา
  - พระอัครสาวก ๑ คู่
 • วัดสมเด็จดอยน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  - พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.