บวงสรวงเทพธาโร

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
วันนี้ เวลา 11.00 น. อาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวงเทพไม้ธาโร ที่ชัยเจริญราชพฤกษ์
หลังทำพิธีแล้วอาจารย์ได้บอกว่า
ท่านเทพที่ดูแลไม้กล่าวว่า "ดีใจที่ได้พบท่าน (หมายถึงอาจารย์) และได้มา ทำพิธีต้อนรับอันสมเกียรติ"
อาจารย์ได้กล่าวอีกว่า "ท่านเทพฯได้กล่าวถึงแนวทางที่ท่านเองได้ปฎิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของอาจารย์ คือ เมตตาและกรุณา แต่ท่านกล่าวเป็นคำโบราณ คือ ดีต่อกัน ซึ่งหมายถึง เมตตา และเอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งหมายถึง กรุณา ท่านเทพฯดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของท่าน และดีใจที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของท่าน"