สวัสดี

บันทึกธรรมชุด "สวัสดี"
ธรรมะชุดใหม่ สรุปย่อจากธรรมสวัสดิ์

AttachmentSize
PDF icon swatdee.pdf100.69 KB
Topic: 

๑ - ถวายตัว

ร่างกาย ชีวิต มอบให้ท่านแล้ว
เหลือไว้เพียงดวงจิต และหน้าที่
เจ็บป่วยขัดข้อง มีท่านดูแล
ยกให้แล้ว เราหมดยึดผูกพัน
ร่างกาย ชีวิต ไม่ใช่ของฉัน
อาศัยกายท่าน สร้างบารมี
หน้าที่สืบต่อ พระศาสนา
หนทางยากลำบาก มิได้หวั่น
สร้างจิตให้ถึง ซึ่งอริยะ
ชัยชนะถึงฝั่ง เราไม่เกิด

๒ - ต้องมากดี

ลดละที่ปาก ผลได้ปากเสีย
ละวางที่ใจ ผลได้ใจผ่อง
ความดี ทำให้มาก เป็นทุนไว้
มุ่งดี ต้องมีแรง กำลังใจ
แรงน้อย เหมือนหมดแรงไปดียาก
น้ำน้อย ไฟไม่ดับ ยังมีภัย
ข้าวน้อย ไม่แก้หิว ท้องยังแสบ
บุญน้อย ไม่พอใช้ ยังลำบาก
บุญมาก ได้ไปดี พบทางสุข
พรหมวิหาร ต้องมาก มรรคผลเกิด

๓ - อย่ามองต่ำ

มองเห็นบารมี ที่เขาสร้าง
ยอมรับ สุขใจ บารมีเขา
ไม่ยอมรับ เกิดคิดชั่ว อิจฉา
กว่าเขาจะได้ ต้องผ่านยากเข็ญ
เหมือนเราบำเพ็ญ สร้างบารมี
ยากพอกัน กว่าที่จะสำเร็จ
ต่างคนต่างทำ เพื่อสร้างมรรคผล
เต็มใจอยากช่วย สิ่งที่ขัดข้อง
ดีใจด้วย เห็นผลความสำเร็จ
ผลเราหรือผลเขา เราดีใจ

๔ - รู้แจ้ง

ความรู้แจ้งแห่งธรรม ปัญญาเลิศ
ช่างคิดแยกแยะ วิจัยหาเหตุ
ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์เหตุธรรม
เห็นสองด้าน ธรรมสองธรรม ดีเสีย
ผูกติด ยึดหลงใหล ในตัณหา
จิตสุขทุกข์ ผสมปนกันมั่ว
ความจริงสิ่งที่เห็น คือไตรลักษณ์
แยกสุขแยกทุกข์ ให้ออกพ้นตัว
ใจตั้งตรงกลาง ปัญญาเกิดรู้
รู้แจ้ง ปฏิสัมภิทาญาณ

๕ - ถูกทาง

สุข สักแต่ว่าสุข ทำใจเฉย
ทุกข์ สักแต่ว่าทุกข์ ใจเฉยเฉย
หยุดดิ้นรน ขวนขวายทิ้งกังวล
สิ่งดีเราพอ พอแล้วตัณหา
สิ่งร้ายเรายอมรับ ไตรลักษณ์นำ
ร้ายมาทำให้นิ่ง เย็นแล้วดับ
เหตุร้ายกลายเป็นดี เพราะรู้ธรรม
สิ่งดีพาให้หลง โง่หลงทาง
วังวนในชีวิต เพราะมองผิด
ทุกข์เป็นธรรมแท้ สุขเป็นกิเลส

๖ - สรรเสริญ

คำชมเป็นของหวาน ชวนหลงใหล
หวานหู สุขใจ ในคำยกย่อง
ยกยอให้หลงใหล ติดบ่วงมาร
เป็นกิเลสเงียบ อันน่าพึงกลัว
ติดง่ายถอนยาก ล้างออกลำบาก
เตรียมใจหนักแน่น ตั้งรับมารมา
บ่วงมารแอบซ่อนมา ในคำชม
อย่าหลงกล บ่วงมารจักคล้องคอ
ลากจูง เราไป ขาดเสรีภาพ
เหมือนลากจูงควาย เดินตามตูดมาร

๗ - นินทา

ทุกคน ต้องโดนตำหนินินทา
ทำดียังโดนติ ทำใจไว้
เป็นสมบัติ ของคน บนโลกนี้
ห้ามไม่ได้ ไม่หยุดคนนินทา
ติมา ยิ้มรับได้ ไม่เป็นไร
ธรรมดาคน ต้องติอยู่แล้ว
วางใจให้นิ่ง อย่าสั่นหวั่นไหว
มั่นคงไว้ เชิญติตามสบาย
เราได้ยิน สักแต่ว่าได้ยิน
หนักแน่น แกร่ง ไม่ทุกข์ใจสบาย

๘ - ชนะมาร

ใจสู้ไม่กลัว รับได้ไม่ถอย
มาแบบไหน ทุกสภาพ ไม่กลัว
รับได้ทุกรูปแบบ ภัยมารมา
เหนื่อยลำบาก ไม่ถอยแม้ก้าวเดียว
ใจมั่นยอมรับ วางได้ มารถอย
แม้ใจฝ่อ ถอดใจ เป็นแพ้มาร
อ่อนไหว ใจสั่น กลัว ไม่อยากเจอ
หนีหน้า หลบ หดหู่ สู้ไม่เป็น
ใจอ่อนแอ พ่ายแพ้ ต่อหมู่มาร
มารชนะ เราแพ้ เสียดายเกิด

๙ - ทรงอารมณ์

เฉยเฉย ดูมันไป ใจสบาย
ใสใส ใจแกร่ง สงบเบิกบาน
กำลังใจ หนักแน่น แรงมั่นคง
ไม่หลง ไปในทาง แห่งตัณหา
เห็นเกิดขึ้น เป็นมา แล้วดับไป
เป็นธรรมความจริง แห่งธรรมชาติ
กรรมดีแค่ไหน ยังต้องเป็นไป
เหมือนกันทุกคน ไม่เว้นผู้ใด
ทำใจ ให้ใจวาง ได้เบิกบาน
ใจสำเร็จผล ต้องทรงแบบนี้

๑๐ - โสดาบัน

ศรัทธา ความเข้าใจ การยอมรับ
เป็นสมบัติ ของพระโสดาบัน
ปลื้มปีติ ได้พบ หนทางสุข
ได้รู้เห็น เส้นทาง ความพ้นทุกข์
ใจน้อมรับ ปลื้มใจ แนวทางเดิน
ได้พบแสงสว่าง ชีวิตเรา
เข้าใจ แน่วแน่ ไม่เดินหลงทาง
ยอมรับความจริง สิ่งที่ปรากฏ
ธรรมดา ธรรมชาติกำหนด
ไม่ดื้อรั้น ปล่อยวาง วางใจได้

๑๑ - อนาคามี

กำลังใจแกร่งกล้า ไม่กลัวมาร
ทุกรูปแบบ ทุกเหตุ ที่มารมา
เข้าใจ รู้แจ้ง เส้นทางแห่งมาร
วางใจเฉยนิ่ง ไม่หลงบ่วงมาร
ชนะใจตัวเอง เบิกบานใจ
ด้วยรู้แจ้งแห่งธรรม ธรรมชาติ
กำลังใจ นำพา ไปสู่มรรค
ขาดกำลัง ขาดใจ เส้นทางมืด
เสริมกำลัง ให้กล้าแกร่ง เด็ดขาด
เด็ดขาดจริง ได้เป็นอรหันต์

๑๒ - ปลื้มใจ

ดีใจ ที่เราได้ดี มรรคผล
เกิดเป็นคน ไม่เสียเที่ยวที่เกิด
สร้างบารมี ได้ธรรม ยิ่งใหญ่
เห็นแจ้ง เข้าใจ เส้นทางมรรคผล
เราทำได้ เป็นแล้ว บุญของเรา
สุขใจ ปลื้มใจ สิ่งที่เราได้
ขอบคุณ ในองค์ธรรม พระผู้มี
ชี้ให้เห็น ให้เข้าใจ ทางมรรค
ปฏิบัติ ทางตรง มุ่งมรรคผล
คิดถึงผล ได้เป็นแล้ว ปลื้มใจ