ห้องเรียนธรรมสวัสดิ์

  • เดินวงกลมใหญ่ นึกว่าไปไกล ที่ไหนได้ กลับมาที่เดิม
    เดินวงกลมเล็ก อาจจะดีกว่า เพราะรู้ตัวเร็ว
  • ปากพูดว่าจะไปนิพพาน แต่ขาไม่ยอมเดิน
  • โค้งซ้ายที ขวาที ก็ไปได้เรื่อย
    ถ้าโค้งซ้ายตลอด สุดท้ายกลับมาที่เก่า

บันทึกธรรมชุด "สวัสดี"
ธรรมะชุดใหม่ สรุปย่อจากธรรมสวัสดิ์

  • ดูธรรมะของหลวงพ่อโต ท่านให้เหมือนกับว่าพวกเราได้กันแล้ว ลองพิจารณาดูเป็นธรรมะที่กว้างขวางและลึกซึ้ง จะเกิดความเบิกบานในจิตได้มาก

บันทึกการเรียนในห้องเรียนธรรมสวัสดิ์

Subscribe to RSS - ห้องเรียนธรรมสวัสดิ์