กฐิน

กำหนดการทอดกฐินที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประจำปี 2552
วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.52
อาจารย์เดินทาง 5 - 14 ต.ค.52

กำหนดเดินทาง
ชุดที่ 1 (5-10 ต.ค.52)
เดินทางไปวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.52
เดินทางกลับวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.52
ค่าใช้จ่ายท่านละ 36,800.-บาท รวมอาหาร 3 มื้อ/วัน
รถรับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน, โรงแรม-MAIN TEMPLE
พักที่ TAJ DARBAR HOTEL
หากประสงค์อยู่ต่อกลับวันที่ 14 ต.ค.52 คิดเพิ่มท่านละ 1,000.-บาท

ชุดที่ 2 (7-10 ต.ค.52)
เดินทางไปวันพุธที่ 7 ต.ค.52
เดินทางกลับวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.52
ค่าใช้จ่ายท่านละ 34,800.-บาท รวมอาหาร 3 มื้อ/วัน
รถรับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน, โรงแรม-MAIN TEMPLE

ภาพงานกฐินวัดมหาโพธิ์มหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

ความหมาย

กฐิน มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมายดังนี้

Topic: 
Subscribe to RSS - กฐิน