ธรรมสวัสดิ์

ก่อนจะรัก นับถือ
ต้องรู้ เห็นความดี
รู้ซึ้ง ประทับใจ
มีคุณค่า คู่ควร
มอบใจ ยอมรับได้
นับถือ ยอมเดินตาม

บันทึกธรรมะ ชุด "ธรรมสวัสดิ์" ของอาจารย์ จำนวน ๖๐ บท

Subscribe to RSS - ธรรมสวัสดิ์