สวดมนต์

เพลงสวดพุทธังสรณังคัจฉามิ จากพุทธคยา


เป็นบันทึกเสียงสวดมนต์ของชาวภูฏาน ที่พุทธคยา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการเดินทางมาสวดมนต์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปีแรกของชาวภูฏาน

Subscribe to RSS - สวดมนต์