แจ้งยอดปล่อยปลาครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

 แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่สวนหลวงพระราม ๘ ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน ๒,๐๓๔ กก. ราคากิโลกรัมละ ๕๗ บาท เป็นเงิน ๑๑๕,๙๓๘.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน ๒๔ กก. ราคากิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท เป็นเงิน ๓,๑๒๐.- บาท
  3. มีดฆ่าปลา เป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๒๕๘.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Subscribe to RSS - แจ้งยอดปล่อยปลาครั้งที่ ๒/๒๕๕๖