คาถาหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ วัดเขาถ้ำบุญนาค


รูปักขันโธ ทุกโขทุกขัง นิพพานัง
รูปักขันโธ อนิจจัง นิพพานัง
รูปักขันโธ อนัตตา ปรมัตติสุนิญาณัง

ก่อนใช้ต้องขอประทานอนุญาตหลวงปู่ก่อน
ใช้ได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ

หมายเหตุ

ท่อนสุดท้าย "สุนิญาณัง" เป็นคำย่อ ขยายความดังนี้

  • สุ = สุปฏิปันโน
  • นิ = นิพพาน
  • ญา = ญาณปัญญา
  • ณัง = สรณัง คัจฉามิ
Topic: 

ความคิดเห็น

ดีมากเลยคับ

สุดยอดครับ