สร้างพระ พ.ย. ๕๑

กำหนดการสร้างพระของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑

 1. วัดบ้านนาอุดมวนาราม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี องค์พระพุทธปฏิมา ๕๐ นิ้ว พร้อมพระสาวก ๑ คู่
 2. วัดเรียบทายาราม ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี องค์พระพุทธปฏิมา ๔๐ นิ้ว
 3. วัดดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ระฆัง
 4. วัดหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ องค์พระพุทธปฏิมา ๔๐ นิ้ว
 5. วัดบ้างวังอ่าง ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี องค์พระพุทธปฏิมา ๔๐ นิ้ว
 6. โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว องค์พระพุทธปฏิมา ๓๐ นิ้ว

_/|\_

ความคิดเห็น

ขอไปด้วยคนนะคับ / น๊อตเองคับ

_/|\_

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.