Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

กำหนดไหว้อาจารย์วันพระขึ้น 15 ค่ำ ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เริ่มเวลา 13.00 น.
จึงแจ้งมาให้ทราบ

หลังจากทำพิธีไหว้อาจารย์แล้ว อาจารย์จะทำพิธีเตรียมผ้าไตร หรือ ผ้าขาว สำหรับลูกศิษย์แต่ละท่าน ท่านใดที่ต้องการ ผ้าไตร หรือ ผ้าขาว ไว้สำหรับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ในยามที่มีจิตน้อมรำลึกถึง เนื่องใน โอกาสที่รู้แจ้งแห่งธรรมบางข้อ บางประการ
ท่านใดถ้าต้องการผ้าขาว ช่วยกรุณาติดต่อคุณ หน่อย
ท่านใดถ้าต้องการผ้าไตร ช่วยกรุณาติดต่อคุณ เส่ย
ต้องแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 4 พ.ค.52

เชิญทุกๆท่านรับ CD เรื่องอัตตา และ การเตรียมตัวเตรียมใจไปอินเดีย
ได้ที่บ้านอาจารย์ ตั้งแต่ 24 เม.ย.52

ท่านอยู่ในวัยใด?
วัย 5 วัยของชีวิต

  1. วัยพึ่ง แรกเกิด – 16 ปี พึ่งพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้อื่น
  2. วัยพบ อายุ 16 – 25 ปี พบความรู้ใหม่ พบเพื่อน พบคนรัก
  3. วัยเพียร อายุ 26 – 60 ปี วัยสร้างงาน สร้างตนเอง สร้างครอบครัว
  4. วัยพัก อายุ 60 – 70 ปี วัยเกษียน วัยพักพ่อน วัยชรา
  5. วัยพราก อายุ 70 ขึ้นไป วัยทีต้องลาจากโรง จบละคร ปิดฉากชีวิต

วัย 7 ของคน

  1. ต้วมเตี้ยม แรกเกิด หัดคลาน
  2. เตาะแตะ หัดเดินตั้งไข่
  3. เต่งตึง สดชื่น สดใส เปล่งปลั่ง อวบอิ่ม
  4. โตงเตง หย่อนยาน เหี่ยวย่น

กำหนดการทอดกฐินที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประจำปี 2552
วันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.52
อาจารย์เดินทาง 5 - 14 ต.ค.52

กำหนดเดินทาง
ชุดที่ 1 (5-10 ต.ค.52)
เดินทางไปวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.52
เดินทางกลับวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.52
ค่าใช้จ่ายท่านละ 36,800.-บาท รวมอาหาร 3 มื้อ/วัน
รถรับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน, โรงแรม-MAIN TEMPLE
พักที่ TAJ DARBAR HOTEL
หากประสงค์อยู่ต่อกลับวันที่ 14 ต.ค.52 คิดเพิ่มท่านละ 1,000.-บาท

ชุดที่ 2 (7-10 ต.ค.52)
เดินทางไปวันพุธที่ 7 ต.ค.52
เดินทางกลับวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.52
ค่าใช้จ่ายท่านละ 34,800.-บาท รวมอาหาร 3 มื้อ/วัน
รถรับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน, โรงแรม-MAIN TEMPLE

กำหนดการไหว้อาจารย์ วันพระขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เมษายน 2552
ทำพานบัวที่บ้านเจี้ยบ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
นัดพร้อมกันที่บ้านอาจารย์เวลา 15.00 น.

เชิญลูกศิษย์ทุกๆท่าน ไหว้อาจารย์ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ซึ่งครั้งนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดหงส์รัตนาราม ถ้าผู้ใดว่างเชิญร่วมทำพาน เรื่มเวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดหงส์รัตนาราม

กำหนดการสร้างพระ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมงานบุญ
ช่วงบ่ายมีพิธีต่ออีกงาน
ช่วงเย็นทานข้าวร่วมกัน
อาจารย์จะสร้างพระขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 องค์ พระสาวก 1 คู่ พร้อมกระถางธูป แจกัน เชิงเทียน 1 คู่
หากท่านผู้ใดประสงค์จะร่วมสร้างพระกับอาจารย์ ช่วยกรุณาเขียนหน้าซองทำบุญว่า "ร่วมสร้างพระ 60 นิ้วกับอาจารย์" ถ้าหากไม่ระบุจะรวมไว้กับกองกลาง จึงแจ้งมาให้ทราบ
กำหนดทำพานพานบัว 3 ชั้น พานยอดบายศรี
วันที่ 4 เม.ย.52 ทำพาน 3 ชั้นที่วัดหงส์ เริ่มเวลาประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS