คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ ......... ขอน้อมถวายปัจจัย ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้ของสงฆ์มาครอบครอง ซึ่งขอชำระหนี้สงฆ์ทั้งปวง ด้วยปัจจัยมูลค่าที่อยู่ในมือข้าพเจ้านี้ องค์พระพุทธปฏิมาที่สร้างมาตั้งแต่สมัย.........

คำอธิษฐานก่อนทิ้งมีอที่ใช้ฆ่าปลา

ทางโลก
เคราะห์กรรมใด ศัตรูใดๆ เจ้ากรรมนายเวรใดๆ ที่ถึงตัวเราอยู่ในขณะนี้ รบกวนเราอยู่ในขณะนี้ ขอให้ยุติ เสมือนหนึ่ง มีดเล่มนี้ ได้หยุดฆ่าปลาแล้วฉันนั้น
ทางธรรม
Subscribe to RSS - คำอธิษฐาน