การจุดธูป

ความหมายของการจุดธูป

ธูป ๑ ดอก
เป็นเรื่องของการเน้น หรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
ธูป ๒ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร
ธูป ๓ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป ๔ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๕ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และ คุณครูบาอาจารย์
ธูป ๖ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำลังธาตุไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้สวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๗ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
ธูป ๘ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง
ธูป ๙ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรืออรุกขะเทวดา ศาลพระ ภูมิ ศาลเทพ
ธูป ๑๐ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงชะตา
ธูป ๑๑ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง
ธูป ๑๒ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน) ใช้ในการเสริมดวง ชะตา
ธูป ๑๔ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะ รูปปั้นพระสงฆ์
ธูป ๑๕ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำลังธาตุ (คนที่เกิดวันจันทร์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๑๖ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพระพรหม ฯลฯ
ธูป ๑๗ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๑๙ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๒๐ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวดเสริมดวงชะตา
ธูป ๒๑ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาแม่พระธรณี (ใช้ในพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณี) และการ สวดเสริมดวง
ธูป ๓๘ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม
ธูป ๓๙ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ
ธูป ๕๖ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระพุทธเจ้า
ธูป ๑๐๘ ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรม สวดเสริมดวงชะตา