การทรงอารมณ์พระอรหันต์

การทรงอารมณ์ของพระอรหันต์ (ธรรมะวันพ่อ 5 ธ.ค. 2550 ณ. บ้านอาจารย์)
เฉยๆ    ดูมันไป     ใจสบาย
ใส ๆ      ใจวาง     สงบเบิกบาน