ถวายพระ

ถวายพระเดือนกุมภาพันธ์

 • พระพุทธชินราช 60 นิ้ว 1 องค์ พร้อมพระสาวกยืน 1 คู่ ถวายที่ BAUDDHA DHARMANKUR SABHA (THE BENGAL BUDDHIST ASSOCIATION)(เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย)
 • องค์พระปฏิมา 50 นิ้ว 2 องค์
 • องค์พระปฏิมา 40 นิ้ว 2 องค์
 • องค์พระปฏิมา 30 นิ้ว 1 องค์

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.