ร่างการประชุมครั้งที่ ๓

(update 51-08-31 11:30 ย้ายไปเขียนตัวจริงที่ Google Docs)

ร่าง

* ขั้นตอนที่จะคุยกับทางวัดมหาโพธิ์ ต่อด้วยวัดไทยพุทธคยา สุดท้ายเป็นการประชุมร่วม แต่แก่นเนื้อหาคือการรักษาพระพุทธศาสนา
* วันจริง ต้องมีคนไปล่วงหน้า ๓-๗ วัน หรืออาจติดต่อให้พระที่วัดไทยฯ เป็นผู้ดำเนินการ (ถ้าได้ อย่าลืมขอเบอร์มือถือไว้ด้วย)

รายละเอียด

* ก่อนเดินทาง - แจ้งไปทางอินเดียและวัดไทยว่าจะไปวันไหนบ้าง แต่ละแห่งจะเข้าไปประชุมในเวลาไหน และจำนวนคนที่จะไปในชุดล่วงหน้าเดือนก.ย.
* วันที่ 5 กย.เช้า - ประชุมกับวัดไทยเรื่อง ให้ท่านเจ้าคุณฯ เป็นประธานพิธีกรรมฝ่ายสงฆ์, รายละเอียดพิธีกรรม, ความเหมาะสมของเวลาในตาราง, ขอให้พระไทยมาร่วมประชุมกับอินเดียตอนบ่าย, ขอให้พระไทยช่วยเป็นฝ่ายดำเนินการก่อนวันงาน (อย่าลืมขอเบอร์ไทรและอีเมล), นิมนต์ถวายเพลวันพรุ่งนี้ โดยจะถวายที่โรงแรมหรือวัด?
- ต้องใช้เอกสาร สำเนาตารางหมายกำหนดการ, สำเนาคำกล่าวนำ
* วันที่ 5 กย.บ่าย - ประชุมกับอินเดียเรื่อง แจ้งให้ทราบว่ามีพิธีกรรมอะไรบ้าง, ประเพณีที่คนไทยนิยม (ว่าเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อดูจากพระวินัย), การตกลงให้ท่านเจ้าคุณฯ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ (ยกเรื่องอาวุโส), การถวายบัตรนิมนต์รับเครื่องบริวารกฐิน, เรื่องกำหนดอาณาเขตสถานที่ที่จะถวายเครื่องบริวารกฐิน, นิมนต์ถวายเพล, ขออีเมลในการส่งเอกสารกลับ, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประมาณการ
- ต้องใช้เอกสาร สำเนาตารางหมายกำหนดการ, สำเนาคำกล่าวนำ
* วันที่ 6 กย.เช้า - นำสงฆ์อินเดียไปหาท่านเจ้าคุณฯ ที่วัดไทยฯ เพื่อประชุมสรุป หลังจากนั้นถวายเพล
* วันที่ 6 กย.บ่าย - จัดทำสรุปเอกสารการประชุม ส่งให้ทั้งสามฝ่าย
* วันที่ 7 กย. - เก็บตก
* หลังจากกลับ - ส่งรายงานการประชุมกลับทางเมล

ต้องเตรียมไปวันเดินทาง

* เอกสารข้างต้น (สำเนาตารางหมายกำหนดการ ไทย-อังกฤษ, สำเนาคำกล่าวนำ ไทย-อังกฤษ)
* บัตรรับบริวารกฐิน 500 ใบ
* ป้ายผ้าที่จะติดบริเวณสำนักงาน
* ตลับเมตร
* โน๊ตบุ๊ก