ร่างบัตรรับเครื่องบริวารกฐิน

ปรับปรุงไฟล์ล่าสุด 51-09-01 13:00น.

ฎีกาบัตรนิมนต์ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน
๑. ขอกราบอาราธนาพระคุณท่าน เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒. ขอพระคุณท่านโปรดนำบัตรนี้มาแสดงในวันงาน
เพื่อรับนิมนต์เข้านั่งในอาสนะ

The Kathina Ceremony Invitation
1. You are invited to graciously attend the Kathina Ceremony on the 17th of October 2552 B.E.
2. Please kindly show this invitation for your assigned seat to be shown and Their Requisites to be presented.

ตัวอย่าง

AttachmentSize
PDF icon card-front.pdf183.02 KB
PDF icon card-rear.pdf562 KB
Image icon tmp1.jpg26.88 KB
Image icon tmp101.jpg29.73 KB
Image icon tmp202.jpg29.97 KB
Image icon tmp303.jpg29.25 KB
Image icon tmp404.jpg29.85 KB