แจ้งเลื่อนวันถวายพระครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ขอแจ้งเลื่อนวันถวายพระครั้งที่ ๒/๒๕๕๖จากเดิมวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖เนื่องจากทางวันหงส์รัตนารามราชวรวิหาร มีงาน ไม่สะดวกที่จะจัดงานวันตามวันดังกล่าว จึงแจ้งมาให้ทราบ

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.