แจ้งยอดปล่อยปลาครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

  แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่สวนหลวงพระราม ๘ ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน ๒,๑๙๓ กก. ราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๙,๖๕๐.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน ๖๘ กก. ราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๘๐๐.- บาท

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๔๕๐.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ