ถวายพระครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

กำหนดการถวายพระ วันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร บางกอกใหญ่ เวลา ๘.๐๐ น.เชิญศิษยานุศิษย์ และบุคลลทั่วไปที่มีความสนใจ ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน 

 • วัดบ้านหนองม่วงพัฒนา ม.๗ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดปัว ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดป่าประหูต บ้านประหูต ม.๓ ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อบลราชธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดเทพศิรินทร์พัฒนา บ้านพรสวรรค์ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดป่าจันทราราม บ้านเม็ก ม.๗ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดศรีบุญเรือง บ้านโคกสีดา ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเด็ด สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดบ้านหนองจอก ม.๗ ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดบ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดเหล่าหมากคำ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาร สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์
 • วัดโพธิ์ศรีสมพร ม.๒ บ้านโนนสะอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์ 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดเทพชัยมงคล บ้านปะนอยไถง ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดบ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดนาคำไหล บ้านนาคำไหล ม.๘ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดสระแก้ววนาราม บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดป่าภูไม้รวก ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางสมาธิ ๑ องค์
 • วัดแหลมประดู่ จ.ชลบุรี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • แสดงความคิดเห็น

  Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

  Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

  Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.