แจ้งยอดปล่อยปลาครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

  แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่สวนหลวงพระราม ๘ ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน ๒,๐๙๐ กก. ราคากิโลกรัมละ ๔๘ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๓๒๐.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน ๘๐ กก. ราคากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๙๒๐.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ