ถวายพระครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

กำหนดการถวายพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ เวลา ๘.๐๐ น.เชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน

 • วัดห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๘๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์ พระอัครสาวก ๑ คู่
 • วัดสะแกโพรง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์ พระอัครสาวก ๑ คู่
 • วัดทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางสุโขทัย ๑ องค์
 • วัดป่าสัจจะสามัคคีธรรม บ้านหนองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมบุรี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดหนองแสง บ้านหนองแสง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดบ้านโสกม่วง ม. ๔ ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • ที่พักสงฆ์หนองโดน ม. ๑๒ บ้านสงฆ์สะอาด ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • หน่วยปฎิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ม. ๑ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์
 • โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยะโสธร สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์
 • วัดป่าอุดมเจริญ ต.อ่างทอง อ.เชียงของ จ.พะเยา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์ ปางสมาธิ ๒ องค์ ปางประทานพร ๑ องค์
 • วัดเสโนทัย บ้านตะเหลง ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดเขาประทีป ต.คลองสามพัฒนาแร่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • สำนักสงฆ์กรุงกลางแสงธรรม ม. ๕ บ้านโคกลาง ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาร สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางสมาธิ ๑ องค์

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.