แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

 แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่สวนหลวงพระราม ๘ ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๘.๓๐ น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน ๑,๗๑๘ กก. ราคากิโลกรัมละ ๔๙ บาท เป็นเงิน ๘๔,๑๘๒.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน ๑๑๐ กก. ราคากิโลกรัมละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๙๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๐๘๒.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ