ถวายพระครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

กำหนดการถวายพระ วันอาทิตย์ที่ ๔ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
เวลา ๘.๐๐ น.เชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 • วัดสว่างอารมณ์ หมู่ ๔ ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • สำนักสงฆ์ป่าปทุมแก้ว หมู่ ๑๖ บ้านสุขสำราญ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์ พระอัครสาวก ๑ คู่
 • วัดอุดมโนนศิลา บ้านนาหนองทุ่ง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดแหลมประดู่ หมู่ ๒ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดป่าบ้านโคก ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดหนองฟ้าเลื่อน บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดคงคาราม บ้านหนองคู หมู่ ๕ ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
 • วัดใหม่ชลประทาน หมู่ ๑๑ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
 • วัดเชียงตอง เมืองปู จ.เชียงตุง ประเทศพม่า
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์
 • สำนักสงฆ์หนองเจริญ หมู่ ๗ บ้านหนองตอง-นาเจริญ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางสมาธิ ๑ องค์
 • สำนักสงฆ์สิริพัฒนานคร บ้านโคกหิน ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางสมาธิ ๒ องค์
 • วัดในประเทศบังคลาเทศ
  สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๒ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์ ปางประทานพร ๑ องค์

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.