แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2554

แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ 1/2554 อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่ท่าน้ำรถไฟ สถานีบางกอกน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาประมาณ 8.30 น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน 1,647 กก. ราคากิโลกรัมละ 45 บาท เป็นเงิน 74,115.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน 104 กก. ราคากิโลกรัมละ 100 บาท เป็นเงิน 10,400.- บาท
  3. มีดที่ใช้ฆ่าปลา เป็นเงิน 650 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,165.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ 2/2554 อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ช่วยชีวิตปลา ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า ที่ท่าน้ำรถไฟ สถานีบางกอกน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 8.30 น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน 1,411 กก. ราคากิโลกรัมละ 45 บาท เป็นเงิน 63,495.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน 100 กก. ราคากิโลกรัมละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท
  3. มีดที่ใช้ฆ่าปลา เป็นเงิน 750 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,245.- บาท จึงแจ้งมาเพื่อทราบ