ถวายพระ เดือน มิ.ย.๒๕๕๔

กำหนดการถวายพระ
วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ณ วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ เวลา ๘,๐๐น.
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

• ประเทศอินโดนีเซีย สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ๒ องค์ เป็นปางมารวิชัย ๑ องค์ ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
• วัดสันป่าสัก ม.๕ ต.แม่ตือ อ.ลี้ ลำพูน สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๖๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
• วัดภูกระโล้น ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ อุดรธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๕๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์
• สำนักสงฆ์ถ้ำแก้วรัตนมหานที ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม อุบลราชธานี สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๔๐ นิ้ว ปางพระพุทธชินราช ๑ องค์ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
• วัดบ้านโคกกุง ม.๖ ต.โนนแดง อ.บรบือ มหาสารคาม สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ปางพระพุทธชินราชสมเด็จองค์ปฐม ๔๐ นิ้ว ๑ องค์
• วัดดอนตัน ต.สบปง อ. ภูซาง พะเยา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ๔ องค์ เป็น ปางมารวิชัย ๑ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์ ปางประทานพร ๒ องค์
• วัดป่าดอยน้อย ม.๑๓ ต.แม่ตือ อ.ลี้ ลำพูน สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ปางมารวิชัย ๑ องค์
• อ.หาดใหญ่ สงขลา สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๓๐ นิ้ว ๒ องค์ ปางมารวิชัย ๑ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์
• วัดศรีสะอาด ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู สมเด็จพระปฐมวิมุตติพุทธิญาณ ๒๕ นิ้ว ปางประทานพร ๑ องค์

แสดงความคิดเห็น

Wysiwyg

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h3> <h4> <span> <div> <br> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.