การบวงสรวงที่วัดต่างๆ

การบวงสรวงที่วัดต่าง ๆ

หลวงพ่อโต วัดเกตุไชโย
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
วัดพระนอนจักรสีห์
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
 • บะหมี่แห้งหมูแดง
 • ปลาทูต้มแค็ม
 • ขนมเเปี๊ยะ
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
องค์พระสุทธิเทพ วัดท่าซุง
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
ท้าวมหาราช
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๑ ชุด
 • บายศรีเทพ ๔ ชุด
วัดพระธาตุดอยตุง
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
วัดพระธาตุจอมกิตติ
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
วัดศรีชุม สุโขทัย
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด
 • ฝอยทอง
วัดโสธร
 • บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 • บายศรีเทพ ๒ ชุด

ของสำหรับบวงสรวง ตามปกติ

อาจารย์ ประเสริฐ ให้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ บ้านอาจารย์