การบวงสรวงที่วัดศรีชุม สุโขทัย

การบวงสรวงที่วัดศรีชุม สุโขทัย

ของที่ใช้ในการบวงสรวง

 1. บายศรีพรหมเปิดโลก ๓ ชุด
 2. บายศรีเทพ ๒ ชุด
 3. บายศรีปากชาม ๔ ชุด
  • ไข่ไก่ต้ม + ปิดทอง เสียบอยู่บน
 4. ถั่วราชมาศ ๑ พานใหญ่ พร้อมปิดทอง ๓ แผ่น หรือ ๕ แผ่น ๑ พาน
 5. ขนมหวาน ๑ ถาด พร้อมปิดทอง ๓ แผ่น หรือ ๕ แผ่น อย่างละ ๓๒ ชิ้น
  • ทองหยิบ
  • ถ้วยฟู
  • เม็ดขนุน
  • ฝอยทอง
 6. ฝอยทอง (เน้น) สำหรับแจกแต่ละคน ๑ ถาด
 7. ผลไม้ ๕ อย่าง
  • กล้วยน้ำว้าพอดีสุก ๒ หวี
  • ส้ม (ปกติ ๘ ผล ) ๑ ถาด
  • แอปเปิ้ล ( ปกติ ๔ ผล ) ๑ ถาด
  • สาลี่ ( ปกติ ๔ ผล ) ๑ ถาด
  • องุ่น แดง หรือเขียว ๑ พวงใหญ่
  • พวงมาลัยวางบนผลไม้ ๑ พวง/ถาด
  • ข้าวตอก + ดอกมะลิ + ดอกบานไม่รู้โรย โรยหน้า
 8. ผลไม้สำหรับขอพร ๑ ถาด

 • แก้วมังกร ๔ ผล
 • กล้วยหอมเขียว ๒ หวีใหญ่
 • พวงมาลัยวางบนผลไม้ ๑ พวง
 • ข้าวตอก + ดอกมะลิ + ดอกบานไม่รู้โรย โรยหน้า
 • มะพร้าวอ่อน เปิดเป็นสามเหลี่ยม พร้อมปิดทอง ๔ ลูก
 • ขันน้ำมนต์ + ใส่ทอง ๓๒ แผ่น
 • น้ำสำหรับทำน้ำมนต์ + ใส่ทอง ๑๙ แผ่น
 • ธูป ๑๖ ดอก
 • เทียน ใช้สีเหลือง ๑ คู่
 • หมากพลู สำหรับบูชาอาจารย์
 • ดอกไม้ ๔ สี ใส่แจกัน ๒ แจกัน
 • อาจารย์ ประเสริฐ ให้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ บ้านอาจารย์