การอธิษฐานก่อนทิ้งมีดฆ่าปลา

คำอธิษฐานก่อนทิ้งมีอที่ใช้ฆ่าปลา

ทางโลก
เคราะห์กรรมใด ศัตรูใดๆ เจ้ากรรมนายเวรใดๆ ที่ถึงตัวเราอยู่ในขณะนี้ รบกวนเราอยู่ในขณะนี้ ขอให้ยุติ เสมือนหนึ่ง มีดเล่มนี้ ได้หยุดฆ่าปลาแล้วฉันนั้น
ทางธรรม
เราได้วางอาวุธแล้ว เราไม่คิดเข่นฆ่าใครแล้ว ไม่คิดทำร้ายใครแล้ว