Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

ขอเชิญร่วมปล่อยปลา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ที่ท่ารถไฟศิริราช

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ พระเทพรัตนโมลี อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร โดยมีหมายกำหนดการดังนี้

 • วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐น. - สวดพระอภิธรรม
 • วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐น. - พระราชทานเพลิงศพ

ขอเชิญศิษยานุศิษย์อาจารย์ฯ ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการไหว้ครูอาจารย์
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ เวลา ๑๓.๓๐น.เป็นต้นไป ที่บ้านอาจารย์

เรียนเชิญพร้อมกันที่วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓
(เสร็จพิธี แสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ เตรียมไตรฯ ๑ ผืน พวงมาลัย ๑ พวง ทอง ๑๐๘ แผ่น)

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ที่ท่ารถไฟศิริราช

ที่ท่าน้ำรถไฟศิริราชโดยพร้อมเพรียงกัน

 • วัดหินจุ่ม จ.อุดรธานี
  สมเด็จองค์ปฐม ๖๐ นิ้ว ๑ องค์ พระสาวก ๑ คู่ กระถางธูป ๑ ใบ แจกัน ๑ คู่ ราวเทียน ๑ ราว
 • สำนักสงฆ์พุทธพักตร์วนาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  สมเด็จองค์ปฐม ๕๐ นิ้ว ๑ องค์ พระสาวก ๑ คู่ กระถางธูป ๑ ใบ แจกัน ๑ คู่ ราวเทียน ๑ ราว
 • วัดป่าดอนสวรรค์ จ.สกลนคร
  สมเด็จองค์ปฐม ๕๐ นิ้ว ๑ องค์
 • สำนักปฏิบัติธรรมแม่พิมพร จ.สมุทรสงคราม
  สมเด็จองค์ปฐม ๔๐ นิ้ว ๑ องค์
 • รร.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น จ.อำนาจเจริญ
  สมเด็จองค์ปฐม ๔๐ นิ้ว ๑ องค์

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS