Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

กำหนดการปล่อยปลาครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 ณ ท่าน้ำสถานีรถไฟบางกอกน้อย
ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เริ่มเวลา ประมาณ 8.00 น.
ขอเรียนเฃิญทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

มีคำกลอนที่ได้มาจากอาจารย์ประเสริฐ ฝากให้สำหรับลูกศิษย์ทุกๆท่าน เพื่อเป็นข้อสติเตือนใจ อย่าได้หลงเข้าร่วมกับลัทธิ "ขอ" หรือ ลัทธิ "แลกเปลี่ยน"เพราะจะทำให้ใจ มีความโลภ อยากทำบุญเพราะอยากได้โน่นได้นี่ เป็นการแลกเปลี่ยนกับของที่จะทำ

คนขาดก็ขออยู่ร่ำไป
ไม่คิดสร้างให้แก่ตัวตน
มัวขอจนลืมตนเป็นสันดาน
ขี้คร้านผัดวันนานวันขี้เกียจซ้ำ
ขอได้ก็ดีใจสมหวังลืมตัว
ขอไม่ได้เสียใจผิดหวังกล่าวโทษกรรม
ชีวิตอยู่กับความหวังล่องลอย
อนาคตสิ้นหวังมืดมนช้านาน


ขนมบูชาสำหรับอาจารย์ทั้ง ๓ ท่านในคราวเดียวกัน

วิธีการจัด

๑. จัดหาขนม ๓ ชนิด คือ
 • ขนมเปี๊ยะแบบสั้น คล้ายตัวหนอน
 • ขนมฝอยทอง ที่ม้วนเป็นแท่ง
 • ขนมทองหยิบ
 • ๒. วิธีเรียง
 • จัดเรียงขนมเปี๊ยะตามแนวรัศมีของพาน กล่าวคือเวลามองจากด้านบน จะเห็นเป็นวงกลมมีขนมเปี๊ยะเป็นเส้นรัศมี จำนวนชั้นที่เรียง ๑ หรือ ๒ ชั้น หรือตามความเหมาะสมกับขนาดของพานที่นำมาจัดเรียง
 • แจ้งยอดการปล่อยปลาครั้งที่ 4/2553
  อาจารย์ประเสริฐ ได้นำลูกศิษย์ไปร่วมกันทำหน้าที่ปล่อยปลา ที่ท่าน้ำรถไฟ สถานีบางกอกน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553 เวลาประมาณ 8.00 น. โดยมียอดดังนี้

  1. ปลาดุก จำนวน 1,575 กก. ราคากิโลกรัมละ 43 บาท เป็นเงิน 67,725.- บาท
  2. ปลาช่อน จำนวน 4 กก. ราคากิโลกรัมละ 130 บาท เป็นเงิน 520.- บาท
  3. มีดที่ใช้ฆ่าปลา เป็นเงิน 500 บาท

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,745.- บาท
  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

  แผนที่วัดหงส์ฯ

  กำหนดการถวายพระครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๓
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เริ่มเวลา ๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ วัดหงส์รัตนาราม ข้าง สน.บางกอกใหญ่
  ขอเรียนเชิญทุกท่านโดยพร้อมเพียงกัน

  ขอเชิญร่วมปล่อยปลา วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓
  ที่ท่ารถไฟศิริราช

  เรียนเชิญพร้อมกันที่วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
  วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

  หน้า

  Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS