Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

แบบย่อ

 • ปล่อยปลาตามกำลัง
 • ใส่บาตรพระ ๙ รูป
 • ถวายสังฆทาน ไตรจีวร (ไม่ต้องบาตร) และพระพุทธรูป ๙ นิ้ว ๑ องค์

คำอุทิศส่วนกุศล

Topic: 


เป็นบันทึกเสียงสวดมนต์ของชาวภูฏาน ที่พุทธคยา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการเดินทางมาสวดมนต์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปีแรกของชาวภูฏาน

  ความหมายของการจุดธูป

  ธูป ๑ ดอก
  เป็นเรื่องของการเน้น หรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
  ธูป ๒ ดอก

  ตารางเปรียบเทียบช่วงเวลา ของราชวงศ์สมัยต่างๆ


  จากหนังสือ เที่ยวเมืองพระร่วง ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6


  จากหนังสือ เที่ยวเมืองพระร่วง ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6
  (วัดเจดีย์เจ็ดแถว หรือวัดกัลยณมิตรในอดีต)


  จากหนังสือ เที่ยวเมืองพระร่วง ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

  หน้า

  Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS